5 STAR CONSULTING oferuje obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Naszym klientom proponujemy m.in.:

  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp oraz Kodeksu Pracy wraz ze sprawowaniem nadzoru nad zapewnieniem w przedsiębiorstwie właściwego stanu bhp
  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp
  • ocena ryzyk zawodowych
  • szkolenia wstępne i okresowe