5 STAR specjalizuje się w procesie rekrutacji, szkoleń i udostępniania obsługi kelnerskiej do pracy w hotelach i restauracjach

Głównym założeniem 5 STAR jest redukcja kosztów w hotelach, z jednoczesnym podniesieniem jakości świadczonych usług.

Korzyści płynące ze współpracy z 5 STAR:

  • kontrola kosztów pracy
  • ograniczenie kosztów rekrutacji i szkoleń
  • ograniczenie kosztów administracyjnych oraz świadczeń pracowniczych
  • ograniczenie nadgodzin
  • odpowiedź na zmiany sezonowe oraz fluktuację pracowników