Głównym założeniem 5 STAR OUTSOURCING jest redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, z jednoczesnym podniesieniem jakości świadczonych usług

Współpraca z firmą 5 STAR pozwala wynająć osoby na różny okres czasu bez konieczności nawiązywania z nimi bezpośredniego stosunku pracy. Forma takiego zatrudnienia jest źródłem elastycznej polityki zasobami ludzkimi przedsiebiorstwa, a zarazem przyczyną oszczędności.

Korzyści wynikające ze współpracy z 5 STAR to:

  • kontrola kosztów pracy
  • ograniczenie kosztów rekrutacji
  • ograniczenie kosztów szkoleń
  • ograniczenie kosztów administracyjnych (podpisywania umów, rozliczania urlopów, wynagrodzeń chorobowych)
  • ogrniaczenie kosztów ZUS i świadczeń pracowniczych
  • ograniczenie nadgodzin
  • zmniejszenie wydatków reklamowych
  • umiejętne zarządzanie wysokimi skokami przychodów w hotelu i zwiększonym obłożeniem
  • odpowiedź na zmiany sezonowe oraz fluktuację pracowników
  • wspomaganie operacyjności hotelu w trakcie urlopu bądź choroby pracowników