Audyt to niezależna ocena danej organizacji

5 STAR CONSULTING prowadzi audyty operacyjne, pozwalające zbadać efektywność pracy pracowników hoteli i restauracji oraz przestrzeganie przez nich przyjętych procedur i standardów.

Audyt operacyjny pozwala zmniejszyć ryzyko utraty gości oraz kontroluje poziom świadczonych usług.

Proponujemy przede wszystkim audyty operacyjne efektywności pracy działów marketingu i sprzedaży, gastronomii oraz recepcji. Co więcej, dokonujemy audytów kontroli wewnętrznej, pokazujące obszary narażone na straty oraz audyty wizerunkowe zewnętrzne obiektu.

Wynikiem audytu jest raport, na podstawie którego opracowujemy plan działań naprawczych, zmierzających do efektywności ekonomicznej.